Goochelen met percentages

Door Bert Wollants op 27 februari 2021, over deze onderwerpen: Energie

Een opvallende tweet bij de federale minister van energie, Tinne Van der Straeten. Ze wees erop dat op zondag 20 februari meer dan de helft van de stroomvraag in Vlaanderen werkt gedekt door zon en wind. Nog opvallender werd het toen ze er ook nog eens bij vermeldde dat wind op zee daarvoor de grootste bijdrage leverde. Dat doet alvast een aantal vragen rijzen over dat soort percentages.De gegevens komen alvast uit www.stroomvoorspeller.be. Al rijst dan weer de vraag hoe het globale plaatje eruit ziet. Want als in dit bericht de wind op zee voor de Vlaamse kust wordt meegeteld, wat gebeurt er dan op eenzelfde pagina die wordt voorgesteld door het Waals gewest (dynamische kaart Wallonië)? Hieronder beide zaken naast elkaar: 20 februari in Wallonië aan de linkerkant, in Vlaanderen aan de rechterkant.Het bericht had dus nog wat euforischer kunnen worden door te melden dat meer dan 100% van de Waalse dagvraag wordt gedekt door hernieuwbare energie. Als we dus allebei de volledige productie van wind op zee in de oefening inbrengen en dus dubbeltellen, krijgen we helemaal straffe cijfers. Waar komen we uit als we de cijfers gebruiken van Elia voor het hele grondgebied? Een snelle berekening brengt ons in de buurt van 90,12 GWh aan zon en wind op een totale vraag van 219,71 GWh ( 41,02 %). 

Natuurlijk eindigt het verhaal daar niet. Want het zal u verbazen, maar diezelfde dag werd er ook 65% van onze dagvraag gedekt door onze kerncentrales en nog eens 13,68% door gascentrales... We waren dan ook netto-exporteur van stroom via zowat elke verbinding, waarbij we meer CO2-vrije stroom produceerden dan we zelf nodig hadden. Was dat nieuws niet minstens zo belangrijk?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is