Kernenergie: Open Vld lijdt aan geheugenverlies

Door Bert Wollants op 1 juni 2012, over deze onderwerpen: Energiebeleid

Er komen veel reacties op de N-VA-voorstellen voor het energiebeleid in dit land. Uiteraard omdat een onderdeel van het N-VA-verhaal bestaat uit kernenergie en omdat wij pleiten voor één nieuwe kerncentrale, die tegelijk veiliger en duurzamer is dan alle huidige centrales. Ik zeg ‘uiteraard’, maar zo ‘uiteraard’ is dit eigenlijk niet. Het is zelfs niet eens verrassend. Als ik de programma’s van Open Vld en ook van CD&V lees, dan is de N-VA niet de enige partij die de noodzaak van kernenergie erkent. Wel integendeel. Ook Open Vld en CD&V pleiten onomwonden voor investeringen in nieuwe centrales. Het is dus minstens vreemd dat Open Vld nu een bocht van 180 graden maakt en meldt dat de partij ‘tegen’ kernenergie is. Is de Open Vld misschien vergeten wat er oorspronkelijk in haar programma stond? Alleszins, met dit plotse geheugenverlies wordt het spijtig genoeg een verhaal van één tegen allen, allen tegen één.

Het is nochtans hoog tijd dat de partijen die ondertussen al jaren het energiebeleid mee bepalen, ook inzien dat ze hebben gefaald. Waar blijven immers hun concrete voorstellen? Minder kernenergie klinkt ideaal, maar hoe willen deze partijen dat realiseren? Een voorstel afbreken is één punt, maar met een degelijk alternatief komen is iets anders. De N-VA blijft voorlopig in het ongewisse over de baanbrekende voorstellen die de meerderheidspartijen in petto zouden hebben.

Daadkracht
De N-VA doet dus wat geen enkele meerderheidspartij aandurft of kan. Het energiebeleid in dit land mist al jaren een visie. Wanneer er beslissingen genomen moeten worden, steekt iedereen zijn kop in het zand. Maar de N-VA komt weloverwogen naar buiten met een totaalvisie op energie. Een aanpak die volgens ons nodig is om dit land van hoge energieprijzen en stroompannes te behoeden. Denkwerk dat in het verleden had moeten gebeuren, toen de meerderheidspartijen beslisten over de kernuitstap.

De N-VA pleit voor de verlenging van de kernuitstap met tien jaar en voor de bouw van een nieuwe, meer veilige kerncentrale. Niet omdat wij de grootste fans van kernenergie zijn en de nadelen ervan ontkennen. Wel uit realiteitszin, uit noodzaak. Die realiteit dwingt ons tot het nemen van dringende maatregelen. Waarom durft geen enkele meerderheidspartij deze realiteit erkennen? Ontbreekt het hen aan daadkracht? De N-VA staat open voor alternatieven en tegenvoorstellen. Als die voorstellen ook de prijzen kunnen drukken en de bevoorrading kunnen verzekeren, dan gaan wij graag het debat verder aan. Maar tot op vandaag hebben we nog niets concreets gehoord.

De "maar" in het verhaal
 “N-VA wil nieuwe kerncentrale”, zo luiden zowat alle krantenkoppen. Nog voor er verder wordt gelezen, komen de reacties en de oordelen. De “maar” in het N-VA- verhaal is genuanceerd. Maar wordt helaas (moedwillig?) genegeerd.

Om te zorgen dat het licht niet uitgaat, pleit de N-VA voor een totaalvisie waarin de productie van elektriciteit uit diverse bronnen wordt bevorderd, maar waarbij tegelijk ook rekening wordt gehouden met de effecten op de prijs voor de eindverbruiker en met de bevoorradingszekerheid. De N-VA wil komen tot een realistische elektriciteitsmix. Hernieuwbare energie heeft daar vanzelfsprekend een zeer belangrijk aandeel in. Maar we mogen ook niet vergeten dat – zeker volgens de huidige plannen - onze energiemix in 2020 nog steeds voor meer dan drie vierde bestaat uit niet-hernieuwbare bronnen. Dat zijn de feiten. Daar kunnen we niet omheen. Wind en zon hebben niet enkel hun eigenheid, de energieproductie is ook variabel. Bovendien leent dit land er zich niet toe om helemaal op zonne- en windenergie over te schakelen. We moeten inderdaad massaal inzetten op hernieuwbare energie en op nieuwe bronnen en technologieën. Maar we mogen het kostenplaatje van die innoverende technieken en de werkelijkheid ook niet uit het oog verliezen. We zullen de hernieuwbare energie altijd moeten aanvullen met energie uit traditionele bronnen en centrales.

Deze traditionele centrales moeten flexibel zijn. Want soms hebben we niet alleen al eens te maken met een tekort aan hernieuwbare energie; al evenzeer is er soms een groot aanbod of zelfs – tijdens een super zonne-week bijvoorbeeld - een overschot.. Het is dus van groot belang dat we voor centrales kiezen die gemakkelijk stil te leggen of opnieuw op te starten zijn, en dit in functie van het beschikbare aandeel hernieuwbare energie. De N-VA opteert hier voor gascentrales. Deze zijn immers gemakkelijk regelbaar en precies door deze flexibiliteit kan het net ook gemakkelijk gestabiliseerd worden.

Tegelijk moeten wil de N-VA werk maken van meer centrales die de beschikbare elektriciteit ook opslaan als er een tijdelijk overaanbod. Die opslagcapaciteit kan dan worden ingezet wanneer de vraag echt piekt. In het verleden stond men hier nooit bij stil, met als gevolg dat het dit land echt ontbreekt aan projecten op dit vlak. Met alle ‘noodmaatregelen’ van dien.
Dit is waar we voor staan maar we beseffen maar al te goed dat dit niet zomaar gerealiseerd kan worden. De actuele onduidelijkheid en de onzekerheid in de energiesector doet investeringen uitblijven. En hebben we nog een heel eind te gaan voor we op het gewenste eindpunt komen.

Afbouw kernenergie faseren
We gaan duidelijk een belangrijke overgangsfase tegemoet. De zekerheid inzake bevoorrading is cruciaal en ook de prijzen mogen niet de pan uitswingen. Daarom het voorstel van de N-VA om de afbouw van kernenergie gefaseerd en doordacht door te voeren. In eerste instantie door de centrales - als het op een veilige manier kan - tien jaar langer open te houden. Want zomaar, in een beweging, 54 procent van de energiebevoorrading vervangen door alternatieven is geen haalbare optie. Deze verlenging van de kernuitstap biedt wel voldoende ademruimte om zowel de nodige back-upcapaciteit (gascentrales) te bouwen, als om de hernieuwbare energiemarkt verder uit te bouwen.

Tegelijk pleiten voor de geleidelijke afbouw van kernenergie en voor de bouw van een nieuwe kerncentrale lijkt misschien paradoxaal. Maar dat is het niet. We zullen immers langer dan gedacht een beroep moeten doen op kernenergie willen we energie aan een redelijke prijs kunnen blijven aanbieden aan onze gezinnen en onze bedrijven. De cijfers spreken voor zich. We kunnen er niet omheen. We doen het dan beter met een nieuwe kerncentrale, op Thorium. Want die is veiliger en produceert minder afval. Ook de opslag en de verwerking van kernafval kan, gezien het werk van het SCK, steeds veiliger en doeltreffender gebeuren. Na deze overgangsperiode kan er definitief komaf gemaakt worden met kernenergie. Zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over black-outs en zonder dat we ons blauw betalen aan hoge energieprijzen.

Kortom: de N-VA wil de ontwikkeling van hernieuwbare energie in al zijn vormen verder stimuleren, wil de bevoorradingszekerheid in de overgangsperiode garanderen, wil zoeken naar mogelijkheden om energie op te slaan.

De N-VA wil flexibele centrales om rekening te houden met het waaien van de wind, maar huivert van flexibele partijen die draaien met de wind!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is