Kernuitstap: "VBO heeft gelijk"

Door Bert Wollants, Andries Gryffroy op 30 augustus 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft zijn energievisie gepresenteerd. Die bevat onder andere een pleidooi voor meer realiteitszin en een latere kernuitstap: alle kerncentrales zoals voorzien sluiten in 2025, zal niet lukken zonder problemen met de bevoorradingszekerheid en de kostprijs, vreest de werkgeversorganisatie. “Dat het VBO voorstelt om de bevoorradingszekerheid ernstig te nemen en vaart te zetten achter een realistische uitwerking van het energiepact, kunnen we alleen maar toejuichen", reageren Kamerlid Bert Wollants en Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. "De energievisie die vanaf 2015 al had moeten omgezet zijn naar concrete acties is er nog steeds niet”, stellen beide energiespecialisten vast. “Het is dan ook logisch om alle opties op het vlak van bevoorradingszekerheid én betaalbaarheid van stroom mee onder de loep te nemen."

De N-VA waarschuwde er in januari al voor dat de energievisie zo lang op zich laat wachten dat de uitstapkalender stilaan hopeloos wordt. "Zelfs met een verlenging van de levensduur van enkele kerncentrales is het vijf voor twaalf”, aldus Wollants. “Het federaal regeerakkoord is nochtans duidelijk: de kerncentrales kunnen sluiten op voorwaarde dat de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is. Het is tijd om realistisch naar de toekomst te kijken."

Stakeholders serieus nemen

Ook eerdere studies van onder meer Elia en EnergyVille kwamen tot de conclusie dat kernenergie na 2025 nog deel zal moeten uitmaken van de energiemix. “Het energiebeleid is voor mij te belangrijk om daarover beleid te voeren op basis van dogma’s. Ik verkies cijfers en feiten”, zegt Gryffroy, die opmerkt dat de andere partijen wel aan hun dogma’s blijven vastzitten. En dat is niet bepaald consequent: “Alle partijen hebben in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd waarin we vragen om alle stakeholders bij de besluitvorming te betrekken. Het VBO, ontegensprekelijk één van die stakeholders, bezorgt nu een energienota aan de bevoegde ministers - en onmiddellijk wordt de conclusie afgeschoten! Zonder enige kennis van de teksten en berekeningen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is