Parlementair werk

In het parlement tracht ik rond de thema's energie, leefmilieu en luchtvaart kritische vragen te stellen en oplossingen te formuleren. Soms onder de vorm van resoluties op andere momenten als wetsvoorstellen. Een overzicht van deze initiatieven kan u terugvinden op de website van de kamer waar al deze zaken werden opgelijst.

Parlementair werk - legislatuur 2014-nu
Parlementair werk - legislatuur 2010-2014

 

 

Recente vragen

Standpunt pentalateraal forum waterstof (MV 6759C).

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
55-B023-8-0099-2019202004254

Verzekeringen en zonnepanelen.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B022-12-0508-2019202003825

Restauratie stationsgebouw Lier.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B021-9-0441-2019202003529

COVID-19. - Reactie op de bezorgdheden van FEBEG (MV 4890C).

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
55-B019-8-0065-2019202003097

Bpost. - Vraag aan lokale besturen om vrijgesteld te worden van de wegcode.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B018-11-0148-2019202003054

Station Lier. - Parkeeruitbreiding (MV 2269C).

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B011-9-0266-2019202001802

Zonnepanelenfraude.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B009-12-0192-2019202001351

Regie der Gebouwen. - Evolutie personeelsbeheer.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B008-2-0120-2019202000967

Energiemarkten. - Handel met voorkennis of andere marktmanipulatie.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
55-B006-8-0020-2019202000776

Sluiten van overwegen. - Beslissingsproces en betrokkenheid lokale besturen.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B006-9-0128-2019202000725