Parlementair werk

In het parlement tracht ik rond de thema's energie, leefmilieu en luchtvaart kritische vragen te stellen en oplossingen te formuleren. Soms onder de vorm van resoluties op andere momenten als wetsvoorstellen. Een overzicht van deze initiatieven kan u terugvinden op de website van de kamer waar al deze zaken werden opgelijst.

Parlementair werk - legislatuur 2014-nu
Parlementair werk - legislatuur 2010-2014

 

 

Recente vragen

Opladen elektrische voertuigen in publiek toegankelijke gebouwen en locaties.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B106-12-1709-2022202318862

Federale overheidsgebouwen. - Uitrol zonnepanelen.

van Bert Wollants (06147) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B106-17-0468-2022202318861

Gesloten overwegen op Liers grondgebied.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B091-4-1116-2021202216173

Economisch belang van de luchtvaart. - Driejaarlijks rapport van NBB (MV 28312C).

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B090-5-1103-2021202216124

Uitvoering aanpassingen hoogspanningslijnen om aanvliegingen te beperken.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie
55-B083-13-0181-2021202214534

Brandveiligheidsnormen voor het opladen van elektrische voertuigen in publiek toegankelijke gebouwen en locaties.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B074-12-0987-2021202213045

De renovatie van het station van Lier.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B074-4-0809-2021202212947

Regionale spreiding van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie
55-B070-13-0117-2021202212312

Vereniging van mede-eigenaars - Goedkeuring inventaris - Verslag algemene vergadering.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B045-8-0350-2020202108312

Btw op steenkool.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B045-5-0256-2020202108291