Parlementair werk

In het parlement tracht ik rond de thema's energie, leefmilieu en luchtvaart kritische vragen te stellen en oplossingen te formuleren. Soms onder de vorm van resoluties op andere momenten als wetsvoorstellen. Een overzicht van deze initiatieven kan u terugvinden op de website van de kamer waar al deze zaken werden opgelijst.

Parlementair werk - legislatuur 2014-nu
Parlementair werk - legislatuur 2010-2014

 

 

Recente vragen

Bebakeningsvoorschriften windturbines (MV 11606C).

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B041-4-0286-2020202107592

Bescherming van zeezoogdieren.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B038-8-0247-2020202106303

Uitvoering artikel 5 richtlijn 2012/27/EU.

van Bert Wollants (06147) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B037-17-0053-2020202107243

FANC. - Financiering (MV 11139C).

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B034-13-0138-2020202106823

Regie der Gebouwen. - Ambitie op vlak van hernieuwbare energie.

van Bert Wollants (06147) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B034-17-0023-2020202106365

Toekomst van het fietspunt in Lier.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B034-4-0157-2020202106363

Regelgevend kader voor het heien van windmolens.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B030-8-0125-2020202106290

Bescherming van zeezoogdieren.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B031-12-0015-2020202106303

Infrabel. - Verbreding overwegen.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B032-4-0142-2020202106289

Standpunt pentalateraal forum waterstof (MV 6759C).

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
55-B023-8-0099-2019202004254