Parlementair werk

In het parlement tracht ik rond de thema's energie, leefmilieu en luchtvaart kritische vragen te stellen en oplossingen te formuleren. Soms onder de vorm van resoluties op andere momenten als wetsvoorstellen. Een overzicht van deze initiatieven kan u terugvinden op de website van de kamer waar al deze zaken werden opgelijst.

Parlementair werk - legislatuur 2014-nu
Parlementair werk - legislatuur 2010-2014

 

 

Recente vragen

Tijdelijk stationsgebouw Lier.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B112-4-1566-2022202319940

Btw op steenkool.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B112-5-1439-2022202319939

Standpunt over inzetten verkeersregelaars.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B111-4-1564-2022202319890

Ambitie om 3 MWp zonne-energie te installeren bij de Regie der Gebouwen.

van Bert Wollants (06147) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B111-17-0498-2022202319827

Energietransitie. - Gebruik fluorpolymeren.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B110-11-0197-2022202319805

Noordzee. - Evolutie opgeloste anorganische stikstof.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B108-8-1767-2022202319531

Opladen elektrische voertuigen in publiek toegankelijke gebouwen en locaties.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B106-12-1709-2022202318862

Federale overheidsgebouwen. - Uitrol zonnepanelen.

van Bert Wollants (06147) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B106-17-0468-2022202318861

Verbruiksprofiel sociaal tarief.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie
55-B094-13-0245-2021202216813

Gesloten overwegen op Liers grondgebied.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B091-4-1116-2021202216173